Privacyverklaring

Waarom ontwerpbureau Vormzuid persoonsgegevens nodig heeft

Ontwerpbureau Vormzuid gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ontwerpbureau Vormzuid verwerkt op de volgende manieren persoonsgegevens:

1. Ten behoeve van het uitvoeren van ons vak

Het soort persoonsgegevens is afhankelijk van de opdracht van de klant en daarmee met hun toestemming. We bewaren de bestanden op onze server die in ons kantoor (Wolfhagen 155 te Schinnen) staat, om onze klanten bij een mogelijke vervolgopdracht sneller en beter van dienst kunnen zijn. Desgewenst verwijderen we de bestanden, als de klant daar om zou vragen.

2. Bij het voeren van een administratie

Hiervoor verzamelen wij alleen de benodigde gegevens om de met u gesloten overeenkomst van opdracht financieel en administratief te kunnen uitvoeren en vernietigen deze na de wettelijke verplichte bewaartermijn.

Hoe lang Vormzuid gegevens bewaart

Ontwerpbureau Vormzuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Ontwerpbureau Vormzuid verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging eigen server en computers in ons kantoor

De beveiliging bestaat uit:

  • Onze server is beveiligd met een wachtwoord;
  • De computers in onze studio die in verbinding staan met deze server zijn allemaal voorzien van een eigen wachtwoord, en om verbinding te kunnen maken met de server moet er nogmaals een wachtwoord worden ingevoerd;
  • Het mailverkeer zelf gaat via een versleutelde verbinding met een TLS certificaat.

De personen werkzaam voor Vormzuid hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Vormzuid verstrekte persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ontwerpbureau Vormzuid verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@vormzuid.nl.

Privacyverklaring Vormzuid, versie mei 2018