Veiligheidsregio Limburg-Noord wilde de website Limburg-veilig.nl meer onder de aandacht brengen. Hiervoor ontwikkelden wij een campagne bestaande uit banners, posters en een commercial voor radio en tv. Bij het concept van de campagne legden wij de nadruk op noodsituaties die op de loer kunnen liggen. Door gebruik te maken van bekende spreekwoorden en deze te koppelen aan een bepaalde noodsituatie, komt deze boodschap op een luchtige, maar zeker gerichte wijze binnen. Stroomuitval wordt gekoppeld aan het spreekwoord ‘niet verder kijken dan je neus lang is’, hoogwater aan ‘nattigheid voelen’ en brand aan ‘het te warm onder de voeten krijgen’.

Deze situaties worden ook in de live-action animatie als basis gebruikt voor de boodschap. In deze commercial speelt het punt (van Limburg-veilig.nl) de hoofdrol. Hij rolt letterlijk door het landschap/ de wereld heen en beleeft daarbij diverse noodsituaties. De komische insteek hierbij alsook de eenvoudige, to-the-point look-and-feel van het decor zorgen dat de boodschap niet te beladen en belerend wordt, maar juist op deze wijze sterk wordt gecommuniceerd. Bij een live-action animatie is de bedoeling om het geheel te filmen zonder special effects en nabewerkingen. Juist het spontane, echte hiervan is nagestreefd en zorgt hierdoor voor de juiste communicatie.

Terug naar alle projecten